Prva stran » Temeljni dokumenti

Temeljni dokumenti

Objavljamo temeljne dokumente, na katerih gradimo Federacijo za anarhistično organiziranje.

#1 Principi organiziranja in delovanja

“Organiziranje in delovanje FAO temelji na temeljnih anarhističnih idejah in principih. To so samoorganizacija, svobodni dogovor in združevanje, povezovanje, solidarnost ter vzajemna pomoč. Združujemo se po načelih avtonomije posameznika in skupin, horizontalnosti, neavtoritarnosti in direktne demokracije …”

Celoten dokument (30.1 KB)

#2 Izjave za javnost

Federacija za anarhistično organiziranje svoje dejavnosti in stališča artikulira tudi preko izjav za javnost. Da bi dodatno spoznali stališča naše organizacije, preberite izjave, ki smo jih ob različnih priložnostih naslovili na javnost. V njih kot posamezne avtonomne/lokalne skupine ali kot celotna organizacija predstavljamo okvire naših analiz, stališč in predlogov: